Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacje arrow Wyjazd studyjny do hiszpańskiego regionu Andaluzji (KSOW 2014-2020)
Dzisiaj jest: piątek, 22 lutego 2019 11:09:45
Odwiedziło nas: 9288819 gości (dzisiaj: 614, wczoraj: 1611)
Informacje
Wyjazd studyjny do hiszpańskiego regionu Andaluzji (KSOW 2014-2020)
07 sierpnia 2018

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy realizuje operację pt.: "Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji".

Cel operacji:

Celem wyjazdu studyjnego do Hiszpanii, a konkretnie do regionu Andaluzji, jest poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i dystrybucji. Realizacja zaplanowanego celu będzie możliwa dzięki wymianie wiedzy, wykładom i prezentacjom wygłaszanym i przedstawianym przez uznanych specjalistów - naukowców na Uniwersytecie w Kordobie oraz doradców ministerstwa rolnictwa, rolników i producentów z regionu Andaluzji, a także w praktyce poprzez zapoznanie się z wytwarzaniem i marketingiem wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych, które pochodzą z tego obszaru i zaznajomienie się z produkcją certyfikowanych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mięs, wędlin oraz serów). Niebagatelną wartość będą miały także informacje odnoszące się do długoletniego doświadczenia z zakresu produkcji tego rodzaju specjałów i historycznych, tradycyjnych sposobów ich wytwarzania na terenie Andaluzji - regionie, który ze względu na swoje zróżnicowanie i specyfikę geograficzną jest wyjątkowym obszarem produkcji rolniczej w Hiszpanii i Europie. Kompilacją poruszanej podczas wyjazdu problematyki będą publikacje z zakresu aktualnego stanu dyscypliny certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślające znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości, ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, ujęte i opublikowane w postaci monografii. Ponadto, równie ważną inicjatywą będzie równoczesne i późniejsze upowszechnienie wiedzy nabytej przez zespół nie tylko przez wspomniane publikacje, ale także przez uczestnictwo w wykładach i spotkaniach uniwersyteckich i doradczych na terenie Andaluzji, a następnie w Polsce, co koresponduje z przyjętym działaniem, którego przedmiotem jest ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Status podmiotu mają tutaj także uczestnicy zespołu wraz z doradztwem i organizacjami rolniczymi. Przyjęte cel i działanie w ramach tej operacji odpowiadają zapisom priorytetu, mówiącym o przetwarzaniu i wprowadzaniu produktów rolnych do obrotu, a także promowania dobrostanu zwierząt, wspierania organizacji łańcucha dostaw w żywności i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyjazd studyjny pozwoli także na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego. Ich produkcja, przetwórstwo i marketing mają bowiem służyć wzmocnieniu potencjału ekonomicznego wsi, dywersyfikacji produkcji w kierunku zwiększania jej wartości dodanej, a także atrakcyjności danego regionu.

Grupa docelowa operacji:

Trzon grupy docelowej operacji stanowić będą pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytuty, uczelnie) z wiodącą rolą Instytutu Zootechniki PIB, aktywnych na styku sektora rolnictwa oraz ochrony środowiska. Dodatkowo w skład grupy wchodzić będą przedstawiciele organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej oraz samorządu, a także zainteresowani poruszaną problematyką.

Grupa, wyodrębniona ze środowiska naukowego oraz z instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmuje się oraz przyczynia do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki.

W ramach operacji zaplanowano:

Spotkania i dyskusje, obejmujące wykłady, prezentacje i wymianę wiedzy w zakresie produkcji zwierzęcej oraz certyfikowanych produktów regionalnych:

  • Uniwersytet w Kordobie - wydział produkcji zwierzęcej;
  • Stowarzyszenie Rolników Andaluzji w Kordobie;
  • Centrum Badań i Kształcenia Rolnictwa w Kordobie;
  • Spółdzielnia rolno - spożywcza;
  • Zakład produkcji mięs ekologicznych w Sewilli;
  • Stowarzyszenie promujące produkcję ekologiczną i świadomą konsumpcję w Sewilli;
  • Stowarzyszenie przedsiębiorców żywności Andaluzji w Sewilli;
  • Fermy utrzymujące zwierzęta ras zachowawczych w okolicach Kordoby i Sewilli.

Planowane rezultaty:

Upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego.

Publikacja monografii z zakresu aktualnego stanu problematyki certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślająca znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.